Get Adobe Flash player

นรข. จัดให้กำลังพลวิ่งออกกำลังกาย ตามนโยบาย ผบ.ทร.

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๕๓๐ ที่กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บ้านกกต้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภายใต้การดูแล พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สั่งให้กำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง วิ่งออกกำลังกาย และกายบริหาร เพื่อสุขภาพกำลังพลภายในหน่วย ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในครั้งนี้ กำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงร่วมพลออกกำลังกาย สุขภาพดีไม่มีขายเราต้องทำเอง เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม