Get Adobe Flash player

พิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพระบรมรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้ง จัดทำพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นปีใหม่ไทย โดยมี นาวาเอก ภานุ รัตนนันทวาที รองผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นำกำลังพลนายทหาร พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธี  ณ  อาคารสโมสรสัญญาบัตร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บ้านกกต้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม