Get Adobe Flash player

นรข.ตั้งจุดบริการประชาชน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สั่งการให้กำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเปิดจุดบริการประชาชน ที่บริเวณริมถนนหน้ากองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตั้งแต่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ชุดปฐมพยาบาล ,กาแฟ เครื่องดื่ม ,บริการ และมีบริการน้ำเล่นสงกรานต์ฟรี  ซึ่งมีประชาชนเข้ามาใช้บริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างดี