Get Adobe Flash player

ให้การต้อนรับ รอง ผบ.วสท.สปท. และ นักศึกษาหลักสูตร วสท.รุ่นที่ ๕๙

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๓๐ น.อ.ภานุ  รัตนนันทวาที รองผู้บัญชาการ รอง ผบ.นรข. พร้อมเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ประวิณ  จิตตินันท์ รอง ผบ.วสท.สปท. เนื่องในโอกาสนำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วสท. รุ่นที่ ๕๙ จำนวน ๑๐๐ คน เดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร การยุทธร่วมยุทธผสม และวิทยาการอื่น ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่งคงแห่งชาติ ณ บก.นรข. อ.เมือง จ.นครพนม