Get Adobe Flash player

สน.เรือเขมราฐ ตรวจยึดกระบือ จำนวน ๘ ตัว พร้อมเรือกีบ จำนวน ๑ ลำ ขณะกำลังลำเลียงกระบือข้ามแม่น้ำโขง

เมื่อ ๒๖๑๔๓๐ เม.ย.๖๐ สน.เรือเขมราฐ ตรวจยึดกระบือ จำนวน ๘ ตัว พร้อมเรือกีบ จำนวน ๑ ลำ ขณะกำลังลำเลียงกระบือข้ามแม่น้ำโขง  บริเวณ บ.นาทราย ต.พะลาน อ.นาตาล จว.อุบลราชธานี นำของกลางส่งด่านศุลกากรเขมราฐ เพื่อดำเนินการกฎหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
;

        mobile