Get Adobe Flash player

สถานีเรือเขมราฐ ตรวจยึดโค และ กระบือ รวม ๕ ตัว ขณะลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒๓๐ สถานีเรือเขมราฐ ตรวจยึดโค จำนวน  ๒ ตัว กระบือ จำนวน ๓ ตัว ลักลอบนำออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร ที่บริเวณบ้านบุ่งขี้เหล็ก ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นำของกลางส่ง ด่านศุลกากรเขมราฐ ดำเนินการตามกฎหมาย
 

        mobile