Get Adobe Flash player

สน.เรือเชียงแสน ร่วมกับ หน่วยต่างๆ ในพื้นที่ตรวจยึดอายัด ไม้สักท่อน จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน

ใน ๒๔๒๐๐๐ พ.ค.๖๐ สน.เรือเชียงแสน ร่วมกับ หน่วยต่างๆ ในพื้นที่ตรวจยึดอายัด ไม้สักท่อน จำนวน ๒๒ ท่อน พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ที่บริเวณริมถนนสายบายพาส อ.เชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสนจว.เชียงราย ซึ่งมี นายลือชัย คำออน อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๕ ม.๘ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แสดงตัวเป็นเจ้าของรถ และมีนายสายัณห์ สุ่มใจยา อายุ ๕๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๒๖ ม.๓ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แสดงตัวเป็นเจ้าของไม้ ซึ่งพฤติการณ์ขนไม้ดังกล่าว มีลักษณะที่ผิดปกติโดยมีการเคลื่อนย้ายไม้ ที่ไม่ถูกต้องจึงทำการตรวจอายัดไม้สักพร้อมรถยนต์บรรทุก และนำของกลางส่ง พงส.สภ.เชียงแสน เพื่อตรวจสอบที่มาของไม้ดังกล่าว และให้เจ้าของไม้นำหลักฐานที่แสดงว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยถูกกฎหมาย มายืนยันต่อ พนง.สอบสวน ต่อไป

 

        mobile