Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พร้อมด้วยกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมห

    เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๓๐ พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง พร้อมด้วยกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมหน่วยภาคีที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี จากนั้นเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดจุดจอดเรือ และท่าข้ามประเพณี ตามโครงการจัดระเบียบเรือตามลำแม่น้ำโขง ของ นรข.เขตอุบลราชธานี ณ บ้านบุ่งซวย ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

        mobile