Get Adobe Flash player

เว็บลิงค์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดกำลังพล จำนวน ๖๐ นาย ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทำการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนย้ายสิ่งของ และรื้อถอนอาคารเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพ

      เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดกำลังพล จำนวน ๖๐ นาย ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทำการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนย้ายสิ่งของ และรื้อถอนอาคารเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพังถล่ม  ณ โรงเรียน นาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จว.นครพนม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
 

        mobile