Get Adobe Flash player

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐ พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ/เอกชน รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ที่ท่าอากาศยานนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม และร่วมส่งคณะนายกรัฐมนตรี ที่ท่าอากาศยานนครพนม เวลา ๑๘๓๐  ในการนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จัดกำลัง ๓ หมู่เรือ เพื่อรักษาความปลอดภัยทางน้ำแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
                        พล.ร.ต.วราห์ แทนขำ ผบ.นรข. ร่วมกับ ผวจ.นครพนม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ/เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ จว.นครพนม  ให้การต้อนรับ - ส่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นรม. และคณะ ที่ท่าอากาศยานนครพนม อ.เมือง จว.นครพนม 
 
 
 
 
 
 
           จัด ๓ หมู่เรือ รปภ.ทางน้ำ ให้กับนายกรัฐมนตรี และคณะ ระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.นครพนม
 
 

        mobile