Get Adobe Flash player

ผบ.นรข. นำกำลังพล นรข. ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ออกให้การเหลือช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวนาปีเพื่อช่วยลดภาระค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวให้กับชาวนา ในช่วงที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ

เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐- ๑๓๐๐  พล.ร.ต.วราห์ แทนขำ ผบ.นรข. นำกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน ออกให้การเหลือช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวนาปี ตามโครงการ “เกี่ยวข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดิน”ที่พื้นที่ชาวนาใน ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม เพื่อช่วยลดภาระค่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวให้กับชาวนา ในช่วงที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

        mobile